Розробка технічної та експлуатаційної документації

Розробка технічної та експлуатаційної документації

Розробка технічної та експлуатаційної документації

Згідно з правилами будови і безпечної експлуатації пасажирських канатних доріг кожен завезений з-за кордону або виготовлений в Україні і встановлений комплект обладнання канатної дороги має бути споряджений визначеною технічною та експлуатаційною документацією:

Крім того, окремо виготовлені і призначені для самостійного постачання механізми, металоконструкції (рігеля, траверси, стояки опор, опори в цілому тощо), пристрої безпеки супроводжують відповідними документами виробника про їх якість.

Документи повинні містити вимоги, показники і норми, яким мають відповідати складові частини і канатна дорога в цілому, вимоги щодо контролю якості зварювання і бракувальні показники з врахуванням вимог Правил та нормативних документів, вимоги безпеки, порядок приймання складових частин, а також відомості про метали та зварювальні матеріали, що застосовуються під час виготовлення, реконструкції чи ремонту.

Документи на виготовлення, встановлення, реконструкцію та ремонт канатних доріг або їх окремих складових частин мають бути узгоджені з Держнаглядохоронпраці України.

Для Комісії з прийняття в експлуатацію нового або реконструйованого витягу повинні бути представлені наступні документи:

акт випробування витягу відповідно до пунктів 4.5.5. і 4.5.6. Правил.