Планування рекреаційної території

Планування рекреаційної території

Планування рекреаційної території

Матеріали є основою для інвестиційних пропозицій, бізнесплану, містобудівного обгрунтування, генплану забудови, документів на земельну ділянку

СТВОРЕННЯ та експлуатація гірськолижних об’єктів є інвестиційно-привабливим бізнесом, який, однак, вимагає попереднього освоєння значних капіталовкладень та достатньо розвиненої інженерної інфраструктури.

В такій ситуації необхідно з самого початку уникнути суттєвих помилок некоординованого та неспланованого в містобудівельному відношенні освоєння території, врахувати всі деталі при визначенні обсягів капіталовкладень.

Очевидною є необхідність попереднього проведення комплексних досліджень місцевості на предмет можливості та ефективності створення і розвитку гірськолижних об’єктів, спеціальних досліджень з метою максимального використання гірськолижних ресурсів території, правильного обліку й оцінки місткості територій з врахуванням допустимих навантажень на природний комплекс. Це дозволяє в подальшому комплексно розвивати територію та її інфраструктуру, знайти оптимальні розміри капіталовкладень, мінімізувати експлуатаційні витрати, підняти ефективність бізнесу.

Розроблена фірмою методика планування  та організації гірськолижних зон і рекреаційних об’єктів з використанням цифрових моделей, геоінформаційних технологій, концепції фізико-географічного аналізу місцевості, аналізу містобудівельних умов та ландшафтно-планувального формування рекреаційних об’єктів, дозволить Вам полегшити та скоротити процес проектування і будівництва, успішно розпочати свій бізнес.

Роботи з  планування рекреаційної території провадяться в співпраці з науковцями та фахівцями Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка”, Географічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка, Архітектурно-конструкторського бюро «АКБ Шульга».

Роботи з  Планування рекреаційної території включають:

Комплексні дослідження території на предмет ефективності створення і розвитку рекреаційних об’єктів

Розробка планувальної схеми рекреаційної території

Аналіз містобудівельних умов формування рекреаційної території

Розробка пропозицій щодо черговості освоєння рекреаційної території

Підбір інформації щодо існуючого обладнання гірськолижних зон

Натурні обстеження території та планово-висотний аналіз рельєфу проводяться з прив’язкою до умовних координат, тому планувальні схеми легко дозволяють ідентифікувати місце розташування проектованих об’єктів на місцевості.

Матеріали передпроектних пропозицій дозволяють в подальшому комплексно розвивати територію та її інфраструктуру, максимально використати гірськолижні ресурси, знайти оптимальні розміри капіталовкладень, мінімізувати експлуатаційні витрати, підняти ефективність бізнесу.